Koulutus

Koulutettu kiropraktikko on vuonna 1994 voimaan tulleen terveydenhuollon lain mukaan suojattu ammattinimike, jota saavat käyttää vain erityisen yliopistotasoisen ammattikoulutuksen saaneet henkilöt. Suomen Kiropraktikkoliitto hyväksyy jäsenekseen vain tällaisen kansainvälisen tutkinnon suorittaneen kiropraktikon. Pelkkää kiropraktikko-nimikettä voi edelleen käyttää kuka tahansa, mikä aiheuttaa sekaannusta niin potilaissa kuin terveydenhuollon ammattilaisissakin.

Kiropraktiikka on jatkuvasti kehittyvä tieteen ala, johon on saatavissa perusteellinen koulutus. Koulutus ulkomailla vastaa esikliinisen vaiheen osalta lääkärikoulutuksen vaatimuksia. Suomen Kiropraktikkoliiton jäsenet ovat saaneet koulutuksensa joko Brittein tai Yhdysvaltojen yliopistoissa, tai Tanskassa Odensen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Koulutettu kiropraktikko tekee erotusdiagnoosin, ja keskeinen osa hänen ammattitaitoaan on selvittää mahdolliset vasta-aiheet. Tässä auttaa esim. valmius tulkita röntgentutkimusten tuloksia. Muiden liittojen tapaan Suomen Kiropraktikkoliiton jäsenillä on velvollisuus osallistua jatkokoulutusohjelmaan.
Kiropoli Oy:n kiropraktikot ovat saaneet maisteritasoisen yliopistokoulutuksensa Englannissa Glamorganin yliopistosta. Kiropraktikot ovat täten oiketettuja käyttämään D.C. (Doctor of Chiropractic) titteleitä.